نمایندگی

Branch request

Company viewing today (Seattle) to complete box sales, marketing, technical, production, administrative, financial as well as outside the company invited its independent marketers. Cooperation applicants can submit your CV for review via the form below


مشخصات حقیقی :
مشخصات متقاضی حقوقی :
متقاضی دریافت نمایندگی :
سوابق و تجارب کاری متقاضی :
نوع فعالیت نام محل فعالیت و آدرس مدت زمان  
 
افزودن
مشخصات محل مورد تقاضا :
موقعیت محل مورد تقاضا از نظر دسترسی :
موقعیت جغرافیایی ملک :
وضعیت مالکیت محل مورد تقاضا : نوع مالکیت :مترمربع
مترمربع
مترمربع
سال
ریال

نوع جواز کسب ملک :


آیا در محل فردی جهت نصب محصولات دارید ؟
پرسنل فعلی محل مورد تقاضا :
نام و نام خانوادگی سن تحصیلات مدت زمان همکاری عنوان شغلی سوابق کاری  
 
افزودن
سابقه نمایندگی آیا در حال حاضر یا گذشته نمایندگی از شرکتهای دیگر را داشته اید ؟

نام شرکت نوع نمایندگی از سال تا سال شماره کد نمایندگی دلیل قطع همکاری  
 
افزودن
مرحله نهایی

در صورت انعقاد قرار داد در سه ماهه اول توانایی فروش چه متراژ را خواهید داشت ؟

کامپوزیت دکوراتیو ساندویچ پنل صنعتی ورق سقفی  
 

ریال
توانایی ارایه وثیقه :

اینجاب ضمن مطالعه و اطلاع کامل از مفاد دستور العمل و ضوابط اعطای نمایندگی شرکت نماسازان امروز و مقررات مرتبط بدین وسیله تقاضای دریافت نمایندگی خود را ارایه و صحت تمامی مطالب فوق الذکر را تایید می نمایم.
ارسال فرم