همکاری با ما
در صورت تمایل به همکاری با مجموعه نماسازان امروز، می توانید از طریق فرم دعوت به همکاری اقدام نمائید.
درخواست نمایندگی
چنانچه مایلید نسبت به اخذ نمایندگی مجموعه نماسازان اقدام نمایید، می‌توانید از طریق فرم درخواست نمایندگی اقدام نمائید.

کنترل کیفیت

_7006918_7006922

واحد کنترل کیفیت بر مبنای افزایش رضایتمندی مشتریان و ارزیابی پیشنهادات مشتری،جذب،حفظ و ارتقای نیروی انسانی کارآمد،ارتقا به سطح کمی محصولات،ایجاد نظم انگیزشی با تبیین ساختار مشارکت پرسنل در بهره نیروی انسانی اهداف خود را بعنوان خط مشی کیفیت شرکت همواره در نظر دارد.

با توجه به خط مشی تعریف شده کار اصلی واحد کنترل کیفیت از خرید مواد اولیه و ورود آنها شروع و تا خروج محصول نهایی بصورت مستمر و پوینده ادامه دارد.در این راستا،مراحل کاری واحد کنترل کیفیت را به شرح زیر می توان دسته بندی نمود.

۱- کنترل مواد اولیه : مواد اولیه در هنگام ورود بعد از تحویل به انبار و صدور رسید موقت توسط نماینده واحد کنترل کیفیت ارزیابی می گردد.در کلیه مواردی که نیاز به گواهی ساخت(طبق استاندارد ویژه خود) دارند با گواهی کنترل شده و پس از تایید اجازه ورود به واحد تولید داده می شود.

۲- کنترل در حین ساخت : این کنترل ها به دو دسته محسوس و نامحسوس تقسیم میگردد:

— کنترل محسوس : کنترل هایی که مطابق با استاندارد هر محصول صورت می گیرد.این کنترل ها بطور روزمره انجام می شود و در صورتیکه نیاز به دادن گزارش باشد ثبت و اعلام می گردد.

— کنترل نامحسوس : کنترل هایی که زمان انجام آن ذکر شده ولی توسط کارشناسان واحد کنترل کیفیت بطور مستمر انجام می شود،مانند:درجه حرارت پخت و زمان پخت و….

۳- QC دسته بندی و جمع آوری مدارک : کلیه مدارک کنترلی هر محصول بصورت منظم و دسته بندی شده قرار می گیرد.

۴- کالیبراسیون : کالیبراسیون ابزار یکی از وظایف مهم واحد کنترل کیفیت است.ابزار مورد استفاده جهت کنترل،شامل:میکرومتر،ضخامت سنج رنگ،حرارت سنج لیزری، همه توسط شرکت ثالث کالیبره شده و با گواهی کالیبره مدت دار مورد استفاده قرار می گیرد.

۵- آموزش حین کار پرسنل واحد کنترل کیفیت : درخواست های آموزش بر حسب نیاز کار شرکت مشخص شده که پس از تاییدیه مدیریت انجام می گیرد.این آوزش در بالا بردن سطح کمی و کیفی کار،سهم به سزایی دارد.

۶- اتمام کار بعد از انجام کارهای کنترلی و تستهای نهایی بر روی محصول انجام شده و با تاییدیه واحد کنترل کیفیت محصول آماده حمل به مقصد مورد نظر می شود.